SOL·LICITAR ENTREVISTA AMB EL SR. AYESA

El director de Recursos Humans ha decidit atendre personalment als empleats que així ho desitgin. Per sol·licitar entrevista amb el Sr. Ayesa haureu de trucar a les extensions 011 o 012 (Raquel i Carol de RR.HH). L’horari de visites programades seran els dilluns...