Comissió d'humanització

La Clínica Sant Antoni ha fet un pas crucial cap al benestar general en establir la seva Comissió d’Humanització. Amb un enfocament en l’empatia i la compassió, cerca transformar l’experiència

Clinica Sant Antoni

La creació de la Comissió d’Humanització en la Clínica Sant Antoni s’alinea amb un conjunt d’objectius destinats a millorar l’experiència general dins de la institució, beneficiant tant a pacients i familiars com al propi personal.

Aquest enfocament busca integrar professionals de diversos estaments, ja siguin assistencials o no, per a treballar en accions que promoguin una atmosfera més càlida, compassiva i acollidora en tots els aspectes de la clínica.

Alguns dels objectius plantejats inclouen:

• Millora dels espais físics: es buscarà transformar els entorns físics de la clínica perquè siguin més acollidors i tranquils, creant ambients que promoguin el benestar i la comoditat dels qui ens visiten.

Decoració d'espais físics

• Millorar la comunicació: S’implementaran estratègies per a garantir una comunicació clara, oberta i comprensible en totes les interaccions amb pacients, familiars i personal. Això inclourà l’ús d’eines i tecnologies que facilitin una comunicació efectiva.

• Benestar del personal: Es promouran iniciatives destinades a cuidar i fer costat al personal de la clínica, reconeixent la seva importància en l’experiència general d’atenció. Això pot incloure programes de benestar, capacitació en habilitats de comunicació, activitats que fomentin la integració de tot l’equip i suport emocional.

Benestar del personal

• Enfocament en l’experiència del pacient i la família: Es posarà èmfasi a comprendre les necessitats i expectatives dels pacients i les seves famílies. Buscant maneres de brindar un servei més personalitzat i centrat en les seves necessitats individuals.

Enfocament en l'experiència del pacient i la família:

En integrar professionals de diferents àrees i estaments, la Comissió d’Humanització s’assegurarà que es considerin una àmplia gamma de perspectives. Així es podran desenvolupar estratègies que reflecteixin les necessitats i valors de tots els involucrats en l’experiència d’atenció.

Aquest enfocament holístic té com a objectiu final crear una imatge més humanitzada de la clínica on cada persona se senti valorada, respectada i recolzada en el seu camí cap al benestar.

Font pròpia