La clínica

Ens cuidem per cuidar

La clínica

Clínica Sant Antoni és un centre sociosanitari que compta amb més de 30 anys d’experiència, és el resultat de la fusió de dues clíniques de gran reputació dins de la ciutat comtal. Anteriorment eren centres quirúrgics que comptaven amb diferents quiròfans, però a partir de l’any 1983 es van tancar els quiròfans i aquestes Clíniques van començar a ser centres de crònics, que posteriorment van adquirir la denominació decentre Sociosanitari.

Al 2011 va inaugurar el seu nou edifici que compta amb més de 12.000 m2 equipats amb tot el necessari per a cobrir les necessitats de cada pacient. Disposa de modernes instal·lacions i de les més avançades tecnologies, juntament amb un equip de professionals altament qualificats.

Un dels principals objectius és rebre a pacients dels hospitals d’aguts o dels CAPs (centres d’atenció primària) amb la finalitat de realitzar una rehabilitació que permeti estabilitzar la seva patologia de base.

Des de gener de 2014 es treballa segons el model de qualitat de EFQM. En aquesta direcció, la visió de la clínica és curar, cuidar, nodrir i rehabilitar a totes les persones que ho necessitin del territori nacional, especialment als pacients, residents i a les persones que les atenguin.

A més, és un centre docent ja que col·labora amb diferents universitats i escoles acollint alumnes en pràctiques, en diferents departaments de l’empresa.

Assistència sociosanitària

El centre sociosanitari dona continuïtat assistencial tant als pacients amb malalties cròniques, amb una dependència severa com a aquells pacients subaguts, o postoperatoris que precisin d’un recurs sanitari enfocat a la seva rehabilitació després del seu pas per l’hospital d’aguts.

Unitat de llarga estada

Està destinada a persones que sofreixen malalties o processos crònics amb diferents nivells de dependència i complexitat. La major part d’aquests pacients necessiten unes cures molt complexes pel que no poden ser atesos en el seu domicili.

Dins de la llarga estada, prestem també serveis d’hospitalització temporal o descàrrega familiar. L’ingrés en descàrrega familiar es dirigeix a aquells pacients tractats habitualment en l’àmbit familiar i els cuidadors principals del qual precisen un descans temporal.

Unitat de mitja estada – convalescència

Està destinada a pacients que pateixen una malaltia i es troben en fase de recuperació d’un procés agut, amb una pèrdua d’autonomia potencialment recuperable.

Amb aquesta mena de pacients es dona prioritat als tractaments de fisioteràpia i teràpia ocupacional.

Professionals

Els nostres professionals tenen una preparació molt àmplia que comprèn camps de geriatria, medicina interna i medicina de rehabilitació.

Els pacients estaran perfectament atesos gràcies al nostre equip multidisciplinari format per: metges, infermers, treballadores socials, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals i auxiliars d’infermeria. A més el centre disposa de farmacèutics, radiòlegs, dietistes, recepcionistes i un departament d’administració molt preparat.

Les nostres instal·lacions