Serveis

Ens cuidem per cuidar

Serveis assistencials

SERVEI MÈDIC

El nostre equip mèdic s’encarrega de l’estudi, diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties o patologies dels pacients..
S’encarrega de coordinar l’equip multidisciplinari de tots els serveis assistencials.

Elabora un pla terapèutic individualitzat per a cada pacient en base els seus antecedents patològics i la seva situació mèdica en l’ingrés.
Finalment, participa en les reunions multidisciplinàries de tot l’equip per a valorar l’evolució dels nostres pacients.

SERVEI D’INFERMERIA

L’objectiu de l’equip d’infermeria (infermers i auxiliars) és proporcionar les cures necessàries que precisi cada pacient a tots els nivells.

D’igual manera, juntament amb l’equip mèdic i la resta de col·lectius assistencials, mitjançant reunions periòdiques s’estudiarà cada cas per a oferir la millor qualitat assistencial possible.

FISIOTERÀPIA

Comptem amb un equip de fisioterapeutes que s’encarreguen d’avaluar i tractar les possibles alteracions de cada pacient. Així mateix dissenyen un pla de prevenció individualitzat segons les característiques i patologies de cada persona.

Realitzen diferents tractaments a través de medis físics, exercicis terapèutics, mesoteràpia i electroteràpia.
Així mateix també formen part de l’equip multidisciplinari.

TERÀPIA OCUPACIONAL

Les activitats que treballa l’equip de Teràpia ocupacional són la psicomotricitat i l’estimulació cognitiva. El seu objectiu és que els pacients mantinguin o millorin les seves capacitats físiques i cognitives per a poder valer-se per si mateixos i realitzar les activitats de la vida diària (vestir-se, caminar, higiene…) També formen part en les reunions multidisciplinàries.

SERVEI DE LOGOPÈDIA

El nostre equip de logopèdia té l’objectiu de prevenir, detectar, avaluar, diagnosticar i tractar els trastorns de la comunicació i la deglució mitjançant tècniques terapèutiques específiques.

Va dirigit a pacients que han perdut la capacitat de comunicar-se o que tenen alteracions en la funció de la deglució causada per malalties respiratòries, ictus, demència, edat avançada: presbifagia, degenerativa, oncològica, post traqueotomia, conseqüències post-COVID entre altres.

També intervenen en les reunions multidisciplinàries amb la resta de l’equip assistencial.

FARMÀCIA HOSPITALÀRIA

El nostre Servei de Farmàcia Hospitalària és el responsable de contribuir a la millora de la salut del pacient a partir de la dispensació i el seguiment farmacoterapèutic mitjançant una atenció farmacèutica especialitzada que afegeixi valor al procés assistencial i que promogui i permeti la utilització efectiva, segura i eficient dels medicaments en un marc d’assistència multidisciplinària i contínua. Estableix un sistema de gestió basat en l’avaluació, selecció i adquisició de medicaments i material sanitari tenint en compte el màxim benefici per als pacients ingressats i que les seves necessitats quedin sempre completament cobertes. Diàriament les farmacèutiques realitzen la validació dels tractaments mèdics pautats i els tècnics garanteixen un sistema de dispensació en dosi unitària individualitzada.

SERVEI DE TREBALL SOCIAL

Les treballadores socials s’encarreguen de valorar la situació social del pacient i el seu entorn. Realitzaran diferents reunions amb els familiars i pacients per a guiar-los a l’hora de realitzar qualsevol tràmit que sigui necessari.

Treballaran en coordinació amb altres treballadores socials i organitzacions tant públiques com privades per a trobar el millor recurs de cara l’alta del pacient.

També formen part de les reunions multidisciplinàries amb la resta de l’equip assistencial.

SERVEI DE NUTRICIÓ

El Servei de Nutrició es dedica a contribuir a la millora de la salut del pacient des d’un enfocament multidisciplinari a través d’una correcta nutrició. El nostre objectiu és proporcionar una cura nutricional de qualitat, avaluant les necessitats individuals de cada pacient i dissenyant plans alimentaris adaptats que afavoreixin la seva recuperació. A més, establim un sistema de gestió basat en l’avaluació i selecció d’aliments i suplements nutricionals, garantint que les necessitats dels nostres pacients estiguin completament cobertes.

Serveis generals

Recepció

Climatització

Podologia

Wifi

Bugaderia

Cuina pròpia

Cafeteria – Restaurant

Perruqueria