Política de privacitat

Política de privacitat

a confidencialitat i la seguretat són valors primordials de HUCASVE, S.L. (“HUCASVE” o “CLÍNICA SANT ANTONI”) i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de les dades personals dels nostres clients en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-los:
• Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
• Per a quins fins demanem les dades que li demanem.
• Quina és la legitimació per al seu tractament.
• Durant quant temps els conservem.
• A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
• Quins són els seus drets.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

Raó social: HUCASVE, S.L. (“HUCASVE” o “CLÍNICA SANT ANTONI”)
NIF: B-08108904
Adreça: C/ Sant Eloi 6-8, 08038 de Barcelona
Contacte: info@csantantoni.com

Qui vetllarà per les teves dades?

El Delegat de Protecció de Dades de HUCASVE( d’aquí en endavant) DPD),serà el garant dins d’HUCASVE
del compliment de la normativa de la protecció de dades.

Podràs contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en la següent adreça:
Correu electrònic:dpo-center@ingecal.cat
Correu postal: Avda.Cerdanyola 98, esc B, 4.º pis, oficina 18 – Edifici Collserola. 08173
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Qui són els col·lectius d’interessats?

Les dades de caràcter personal tractats són aquelles de:
• Persones que ens han proporcionat les seves dades en els diferents formularis de la web per a realitzar consultes o obtenir informació sobre els nostres serveis i activitats.

• Persones que es volen enviar les seves candidatures a processos de selecció de personal.

Amb quins fins i legitimació utilitzem les dades personals?

A HUCASVE tractem les dades personals per a respondre a les demandes d’informació o respondre a les teves sol·licituds.
Aquestes dades de caràcter personal seran tractats per a les finalitats legítimes que s’indiquen a continuació.
• Resposta a sol·licituds d’informació o de contacte
A HUCASVE utilitzarem les dades de contacte proporcionats per a respondre a les seves sol·licituds i consultes respecte als nostres productes i serveis, ja siguin realitzades mitjançant el formulari disponible en la web o dirigides a les adreces de correu electrònic de contacte que hi ha publicades.
Legitimació:
◦ Interès legítim de HUCASVE per a aquest tractament de dades tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a rebre una resposta a les seves peticions.
◦ Consentiment donat lliurement per l’interessat qui envia les seves dades mitjançant el formulari proporcionat específicament per a aquest propòsit.

• Enviament de candidatures a processos de selecció oberts
Es tractaran les dades personals de les persones que volen presentar la seva candidatura als processos de selecció oberts per HUCASVE amb la finalitat de validar les candidatures a les posicions a les que apliquen.

Legitimació:
◦ Interès legítim de HUCASVE per gestionar les candidatures als processos de selecció oberts i tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a participar en aquests processos.
◦ Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
◦ Consentiment expressat pels interessats al proporcionar les seves dades mitjançant el formulari específic per a aquesta finalitat o enviades a l’adreça de correu electrònic del departament de Recursos Humans.

Dades tractades:
Dades d’ identificació: Nom i cognoms
◦ Dades de contacte: Adreça d’ email i telèfon de contacte
◦ Situació laboral: categoria laboral
◦ Currículum i carta de presentació

• Analítiques de visites al lloc web
HUCASVE fa ús de diverses tècniques per a recollir informació que pugui ser utilitzada per a obtenir dades analítiques de les visites i navegació per les pàgines dels nostres llocs web.
Aquestes analítiques es recolzen en l’ús de serveis externs que disposen de la seva pròpia política de privacitat:
◦ Google Analytics (https://policies.google.com/technologies/partner-sites)
És important remarcar que, tal com indiquen les seves polítiques de privacitat, aquestes empreses poden creuar les dades de navegació amb els seus registres interns a fi d’utilitzar-los per a la personalització d’anuncis, encara que no es tingui un compte registrat per als seus serveis.
Legitimació:
◦ Interès legítim de HUCASVE per a obtenir informació analítica sobre l’ús del lloc web per part dels visitants.
◦ /* Si la IP no és anònima */ Consentiment donat per a l’ús de cookies i obtenció de dades de navegació.
A més de l’anterior, HUCASVE podrà dur a terme altres tractaments de les dades personals. En aquest cas l’interessat rebrà la informació necessària en relació a aquests tractaments i HUCASVE sol·licitarà el seu consentiment si així resulta necessari.

Durant quant temps conservarà HUCASVE les dades?

En general, les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.
Entre altres, implica que HUCASVE conservarà les dades personals dels interessats pel temps que duri la vinculació amb nosaltres i, en el seu cas, durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, o per a complir amb les obligacions legals que determini la legislació aplicable.
Una vegada finalitzat aquest termini, HUCASVE es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, destruir-los, bloquejar-los o anonimitzar-los en la mesura que sigui possible per a la finalitat per a la qual es conservessin.

En el cas de les dades dels candidats que ens envien les seves candidatures a processos de selecció, les seves dades es mantindran un màxim de 1 any si no han estat admesos en cap procés de selecció durant aquest període o l’interessat no hagi donat el seu consentiment per a la seva conservació per un període més prolongat.

A qui es comunicaran les dades?

Les dades personals no se cediran a tercers, tret que sigui necessari per a donar resposta a la sol·licitud, estiguem obligats per una llei o l’interessat ens hagi donat el seu consentiment.
També pot ser que comuniquem les dades empreses que ens presten serveis relacionats amb l’activitat ordinària i administrativa de l’empresa en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació de serveis com ara, entre altres, proveïdors de serveis de transport o proveïdors d’allotjament web.
La prestació d’aquests serveis pot implicar el tractament de les dades personals per part d’empreses situades en països fora de l’Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades). No obstant això, només es realitzarà amb països que ofereixen un nivell adequat de protecció o que hagin posat a la nostra disposició Clàusules Contractuals Tipus (Standard Contractual Clauses – SCC) d’acord amb la decisió de la Comissió Europea per a transferències de dades des de responsables a la UE a encarregats establerts fora de la UE.

A continuació, es relacionen els proveïdors de serveis vinculats al lloc web de HUCASVE:

Google Inc Proveïdor del servei d’analítiques d’ús web (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/)

Quins són els drets dels interessats quan ens faciliten les seves dades?

En qualsevol moment l’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals tractats per HUCASVE, així com els d’oposició i limitació del seu tractament.
Aquests drets podran ser exercit gratuïtament per l’interessat, i si escau per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, dirigida a
Per correu electrònic: dpo-center@ingecal.cat
Per correu postal: Avda.Cerdanyola 98, esc B, 4.º pis, oficina 18 – Edifici Collserola. 08173
Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
En el cas de representació, s’haurà de provar mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la seva representació.
A més dels anteriors drets, l’interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada d’aquest. HUCASVE podrà continuar tractant les dades personals de l’interessat en la mesura que la llei aplicable ho permeti o persisteixi qualsevol altra legitimació que el justifiqui.
HUCASVE recorda a l’interessat que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Actualització de les seves dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells. En cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos i les implicacions que pugui tenir en el seu tractament.
Seguretat en el tractament i custòdia de dades
HUCASVE declara que ha aplicat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir i poder demostrar que el tractament és conforme amb la legislació vigent i que es garanteix la protecció dels drets dels interessats.
Per a això ha implantat un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per a determinar i aplicar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Ús de cookies

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs web en Internet, usa cookies per a millorar l’experiència de l’usuari. En la nostra Política de Cookies trobarà informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers.
Preguem que llegeixi atentament la nostra Política de Cookies abans de continuar navegant en el nostre lloc web.

Modificació de la Política de Privacitat

HUCASVE pot modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada perquè quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’interessat pugui confirmar el seu consentiment.